Niina Alho toi sote-terveisiä Ruskon demareille

Etusivu,Tapahtumat

Niina Alho toi sote-terveisiä Ruskon demareille

Ruskon demareiden vuoden ensimmäinen kokoontuminen Maunun koululla keräsi mukavan osallistujajoukon. Uuden puheenjohtajansa Laura Erkkosen johdolla käytiin nopeasti kokousasiat läpi. Yhdistys järjestää tulevien eduskuntavaalien alla erilaisia tapahtumia, joilla koetetaan saada kuntalaisia aktivoitumaan vaaliuurnille.

Kokouksen edellä V-S:n hyvinvointialueen varapuheenjohtaja Niina Alho (sd.) kertoi sote-uudistuksen taustoista ja tavoitteista. Kuten tunnettua, uusi sote-malli pyörähti käyntiin vuoden alussa. Sosiaali- ja terveysalan uudistustarve on todellinen, sillä tavoitteena on tarjota korkealuokkaiset ja yhdenvertaiset palvelut eri alueille. Samalla tahdotaan myös nopeuttaa perusterveydenhuollon palvelujen saatavuutta. Kuntien jo pidempään jatkunut sosiaali- ja terveydenhuollon menojen alibudjetointi ja aliresursointi on johtanut siihen, että ihmisten sairaudet ovat pahentuneet ja ongelmat samalla syventyneet. Tällöin potilaat ovat ohjautuneet useammin erikoissairaanhoidon kalliiden ja raskaiden palvelujen pariin. Samalla sairaanhoidon kulut kunnille ovat kasvaneet, eivätkä kunnat ole kyenneet niitä välttämättä hallitsemaan.

Uuden sote-ratkaisun myötä tavoitteena on myös turvata sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuus ja hyvinvointi: kun on alueellisesti leveämmät hartiat, voidaan vastuuta jakaa myös tasaisemmin. Palvelupisteisiin tulee yhä enemmän moniammatillisia tiimejä, toisin sanoen monipuolisemmat palvelut.  Käytännössä ruskolaiset käyttävät edelleen omaa terveysasemaansa. Vuoden loppuun mennessä tehdään päätökset palvelupisteiden sijainnista.  Lähtökohtana tietysti on oltava, että terveysasemamme säilyy kunnassamme. Tästä demarit olivat äänekkään yksimielisiä.

Niina Alho käsitteli myös tulevien eduskuntavaalien teemoja. Painopisteinä tulevat olemaan mm. maksuton varhaiskasvatus, koronasta johtuvan hoitovelan purkaminen ja jatkuvaan oppimiseen liittyvät kysymykset. Jatkuvalla oppimisella tuetaan kansalaisten tarvetta  kehittää ja uudistaa osaamistaan elämänsä ja työuransa eri vaiheissa. Alhon mielestä demarit eivät helposti lähde leikkauslinjalle, vaan fiksumpia ratkaisuja ovat erilaiset tulonlisäykset. Siksipä puolueen tavoitteena on vaalikaudella nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin.