Toiminta

Kevättä ja eduskuntavaaleja kohti!

Kuvassa SDP:n Varsinais-Suomen puheenjohtaja Niina Alho ja Ruskon Demareiden uusi puheenjohtaja Laura Erkkonen Ruskon Demarit kokoontui 20.1 vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Kävimme läpi kunnan asioita, tämän vuoden tavoitteita sekä tietysti keskustelua syntyi kevään eduskuntavaaleista. Paikalle saimme eduskuntavaaleissa ehdolla olevan Niina Alhon.…
Lue lisää

Valtuustoaloite Ruskon väestömallista ja -tavoitteesta 22.2.2021.

Ruskon Demarit tekivät 11.11.2018 valtuustoaloitteen 10-vuotissuunnittelusta, jossa katsotaan aina kymmenen vuoden päähän ja lähivuosia tarkastellaan tarkemmin. Suunnitelmaa päivitettäisiin vuosittain, jolloin se ohjaa hallintokuntia, virkamiehiä sekä työntekijäitä yhteiseen suuntaan yli valtuustokausien. Myönteisestä vastaanotosta huolimatta, suunnittelu ei ole päässyt käyntiin, mutta tulevana…
Lue lisää

Marko Mäenpäästä Ruskon demareiden uusi puheenjohtaja

Ruskon demarit pitivät tiistaina vuoden ensimmäisen kokouksensa. Samassa yhteydessä järjestäytyi myös uusi johtokunta. Syyskokouksen päätöksen perusteella puheenjohtajana aloitti Marko Mäenpää. Sihteerinä jatkaa Katri Marku-Virtanen ja johtokunnan muina jäseninä Jari Lehtola, Tarja Helenius ja Ismo Söderling. Marko on syntynyt Turussa, mutta…
Lue lisää

Valtuustoaloite 2.11.2020: Palvelinkapasiteetin yhteiskäytöstä

Ruskon kuntastrategiassa päätimme ”Vastata kiristyvään kilpailuun vastataan parantamalla resurssien käytön tehokkuutta.” Lisäksi samaisessa allekirjoittamassamme dokumentissa sanotaan ”Digitaalisuuden hyödyntäminen, avoin tieto ja monikanavainen tiedonkulku edellyttävät joustavaa organisointia ja verkostomaista työtapaa. Ulkopuolisille vaikutteille avautuminen ja kumppanuuksien laajentaminen tarjoavat monipuolisia ratkaisuja palvelukehitykselle”. Nykyaikana…
Lue lisää

Valtuustoaloite 25.9.2017, Ruskon demarit

Aloite kunnan leikkipuistojen kunnostamisesta ja kehittämisestä.   Ruskon Työväenyhdistys esittää, että Ruskolle luodaan toimintamalli, jossa kunnan kaikkien leikkipuistojen kunto kartoitetaan ja niille laaditaan kunnostus- ja kehittämisohjelma. Kunnostuksen jälkeen kunnan kaikki puistot ovat hyväkuntoisia ja ne tukevat oikealla tavalla kunnan imagoa…
Lue lisää

RUSKON DEMAREIDEN SYYSKOKOUS 20.11.2018 KLO 18.00

Ruskon Työväenyhdistyksen syyskokous pidetään KETOSEN TORPALLA 20. marraskuuta 2016 kello 18.00. Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat. Lisäksi vahvistetaan yhdistyksen uudet säännöt Tervetuloa!      seuraa meitä myös facebookissa: www. facebook.com/ruskon.demarit  
Lue lisää

RUSKON TYÖVÄENYHDISTYKSEN ESITYS KUNNANVALTUUSTOSSA 25.1.2016

Ruskon kunnalle Miksi Ruskolle oma Talvivaaransa? Ruskon demarit ovat käsiteleet NCC Roads OY:n ympäristölupahakemusta sekä yleiskokouksessaan että valtuustoryhmässään. NCC Roads Oy hakee lupaa ylijäämämaiden käsittelylle sekä betoniasemalle. Ruskon Hujalan kylästä on tulossa vähitellen erilaisten murskaamoiden, käsittelylaitosten ja läjitysalueiden toimintapiste. Ruskon…
Lue lisää

DEMAREIDEN VALTUUSTOALOITE TYÖMARKKINATUEN KUNNAN MAKSUOSUUDEN RAPORTOINNISTA

Esitys työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannusten sekä ko. kustannusten hillitsemiseksi tehtyjen toimenpiteiden raportoinnista säännöllisesti Ruskon kunnanvaltuustolle/hallitukselle Kunnat joutuvat maksamaan Kelalle työmarkkinatuen kuntaosuutta kaikista niistä työttömistä asiakkaista, joille Kela on maksanut työmarkkinatukea 500 päivää. Maksu peritään kunnilta takautuvasti 50%:n maksuosuudella työmarkkinatuen maksetusta määrästä,…
Lue lisää

DEMARIEN VALTUUSTOALOITE MUNITTULAN RISTEYKSEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI

Munittulan tieltä Vahdontien suojatieylitykseen huomiovalot Perustelu Kevyenliikenteen suojatien käyttäjien turvallisuus Vahdontien ylityksessä. Turun suunnasta tultaessa Ruskolle, muuttuu Vahdontien nopeusrajoitus 50km/h:sta 60km/h, juuri ennen Munittulaan kääntyvää risteystä. Kiihdytys tehdään alamäkeen, jolloin nopeus kasvaa nopeasti. Myös Turun suuntaan liikennöitäessä risteysalueen nopeusrajoitus on…
Lue lisää